Tại sao có ngày Black Friday?

black-friday

Black Friday-Thứ Sáu Đen là tên được đặt cho ngày mua sắm sau Lễ Tạ ơn. Lượng người mua sắm đông đúc đã tạo ra tai nạn giao thông và đôi khi thậm chí là bạo lực. Cảnh sát đặt ra cụm từ để mô tả tình trạng hỗn loạn xoay quanh vấn nạn tắc …

Đọc tiếpTại sao có ngày Black Friday?