Tenda

Cũng như hầu hết các bộ định tuyến hiện nay, Bộ định tuyến WiFi AC9 AC1200 của Tenda tận dụng bốn cổng LAN tốc độ Gigabit cho phép bạn kết nối 4 thiết bị riêng biệt tới router. Chip CPU ARM Cortex-A7 đầy uy lực và DDR3 128MB, xem phim và c