Phần mềm

Adobe Illustrator CC là một chương trình được sử dụng cả cho họa sĩ và các nhà thiết kế đồ họa để tạo ra hình ảnh vector. Những hình ảnh này sau đó sẽ được sử dụng làm logo của công ty, quảng cáo hoặc thậm chí công việc cá nhâ