Kính thiên văn TESS săn người ngoài hành tinh là sứ mệnh yêu thích mới của NASA

Vào ngày 16 tháng 4, sứ mệnh mới nhất và vĩ đại nhất của NASA được thiết lập để phóng lên vũ trụ. Kính viễn vọng không gian mới có tên là TESS – viết tắt của Transiting Exoplanet Survey Satellite, và nó có một công việc khá tuyệt vời. TESS sẽ đi săn các […]

Chiếc máy bay siêu âm X-Plane của NASA dự kiến sẽ cất cánh vào năm 2021

NASA muốn chứng minh rằng máy bay của nó có thể bay nhanh hơn tốc độ âm thanh mà không làm ảnh hưởng đến người dân dưới tiếng gầm khủng khiếp của nó. Trước đây, máy bay siêu âm thương mại du lịch bị giới hạn hoạt động ở Đại Tây Dương, nơi mà mọi […]