Tại sao có ngày Black Friday?

Tại sao có ngày Black Friday?

Black Friday-Thứ Sáu Đen là tên được đặt cho ngày mua sắm sau Lễ Tạ ơn. Lượng người mua sắm đông đúc đã tạo ra tai nạn giao thông và đôi khi thậm chí là bạo lự

Đọc Thêm