Tag Archives: mu mimo routers

Công nghệ MU-MIMO là gì và tại sao bạn cần nó?

Nhiều thiết bị kết nối với Wi-Fi thì tốc độ truyền dữ liệu của Wi-Fi càng chậm. Đó là bởi vì hầu hết các bộ định tuyến chỉ có thể giao tiếp với một thiết bị một lúc. Với những bộ định tuyến một kết nối (SU-MIMO), mỗi thiết bị …