10 phần mềm miễn phí cho Windows phổ biến nhất 2018

Là người dùng Windows, bạn có quyền truy cập vào vô số ứng dụng miễn phí. Bạn có thể tin tưởng cái nào và cái nào là tốt nhất? Tham khảo danh sách này để biết thêm và khám phá các ứng dụng bạn chưa biết. Chúng tôi sẽ liên tục tìm kiếm phần mềm […]

Mọi thứ mới trong Notepad trên Windows 10 Redstone 5

Tin hay không, Microsoft làm việc chăm chỉ để hoàn thiện Notepad trên Windows 10 trong bản cập nhật Redstone 5. Notepad được đóng gói với các tính năng mới trong Redstone 5, sẽ được phát hành vào khoảng tháng 10 năm 2018. Linux và Mac Line Breaks Microsoft cuối cùng cũng thêm hỗ trợ […]

Microsoft Office 2019 sẽ chỉ hoạt động trên Windows 10

Windows 10 hỗ trợ mở rộng cho doanh nghiệp và giáo dục Microsoft đang cung cấp một bản cập nhật trên Office 2019 ngày hôm nay, tiết lộ rằng các ứng dụng sẽ chỉ chạy trên Windows 10. Trong một bài viết hỗ trợ dịch vụ của Windows và Office, Microsoft đã tiết lộ bạn […]