#microsoft

10 phần mềm miễn phí cho Windows phổ biến nhất 2018
Phần mềm

10 phần mềm miễn phí cho Windows phổ biến nhất 2018

Là người dùng Windows, bạn có quyền truy cập vào vô số ứng dụng miễn phí. Bạn có thể tin…
Mọi thứ mới trong Notepad trên Windows 10 Redstone 5
Windows

Mọi thứ mới trong Notepad trên Windows 10 Redstone 5

Tin hay không, Microsoft làm việc chăm chỉ để hoàn thiện Notepad trên Windows 10 trong bản cập nhật Redstone…
Microsoft Office 2019 sẽ chỉ hoạt động trên Windows 10
Phần mềm

Microsoft Office 2019 sẽ chỉ hoạt động trên Windows 10

Windows 10 hỗ trợ mở rộng cho doanh nghiệp và giáo dục Microsoft đang cung cấp một bản cập nhật…
Back to top button
Close