Amazon Prime là gì? Hướng dẫn của bạn về chi phí, dùng thử miễn phí, lợi ích thành viên, và nhiều hơn nữa

Hướng dẫn cho bạn về chương trình thành viên nổi tiếng của Amazon. Amazon Prime được ra mắt vào năm 2005 dưới dạng chương trình khách hàng thân thiết cung cấp vận chuyển miễn phí hai ngày cho hàng triệu mặt hàng đủ điều kiện. Các lợi ích khác của Amazon Prime bao gồm phát trực …

Đọc tiếpAmazon Prime là gì? Hướng dẫn của bạn về chi phí, dùng thử miễn phí, lợi ích thành viên, và nhiều hơn nữa