React Native là gì?

react native la gì

React Native là một khung JavaScript để viết các ứng dụng di động thực cho iOS và Android. Nó dựa trên React, thư viện JavaScript của Facebook để xây dựng giao diện người dùng, nhưng thay vì nhắm mục tiêu trình duyệt, nó nhắm mục tiêu các nền tảng di động. Nói cách khác: các …

Đọc tiếpReact Native là gì?

Galaxy S9+ so găng tốc độ với iPhone X

Sự cạnh tranh giữa điện thoại thông minh chạy HĐH Android và IOS vẫn đang diễn ra khốc liệt. Phía Android nổi bật là sản phẩm của Samsung và iPhone của Apple luôn được người dùng đặc biệt quan tâm sâu sắc. Thử nghiệm trong bài viết này so sánh khả năng xử lý của …

Đọc tiếpGalaxy S9+ so găng tốc độ với iPhone X