Tag Archives: google

Công cụ tìm kiếm tốt nhất năm 2018

Google có thể lớn nhất nhưng vẫn còn các công cụ tìm kiếm khác nữa Hầu hết mọi người không muốn thấy hàng chục công cụ tìm kiếm, đặc biệt là những người không được đào tạo sử dụng internet. Hầu hết mọi người đều muốn một công cụ tìm …

Google mua công cụ tìm kiếm GIF Tenor

Google có một khẩu hiệu mới, “Hãy để Google làm nó cho”, và gã đại gia khổng lồ chuyên thu mua lại doanh nghiệp công nghệ này có thể cho chúng ta một ý tưởng tốt hơn về những gì nó có thể làm được. GIFS. GIFS. GIFS! Google đã …