Apple

Apple đang tích cực nỗ lực để đạt được mục tiêu 100% năng lượng sạch. Tất cả các cơ sở của công ty công nghệ cao trên toàn thế giới đều được cung cấp năng lượng tái tạo. Các cửa hàng, văn phòng và trung tâm dữ liệu được c