amazon

Bây giờ bạn có thể sử dụng Alexa làm Hệ thống Âm thanh Công cộng (PA) cho nhà bạn
Công nghệ

Bây giờ bạn có thể sử dụng Alexa làm Hệ thống Âm thanh Công cộng (PA) cho nhà bạn

Còn nhớ Hệ thống Âm thanh Công cộng ( PA Systems ) đã phát tin nhắn đến mọi phòng trong trường…
Back to top button
Close