Quảng cáo

ITWorld Vietnam là trang web xuất bản thông tin công nghệ trực tuyến, chuyên giải thích về “như thế nào”, “tại sao như vậy” và “đánh giá chuyên sâu” về sản phẩm và dịch công nghệ. Chúng tôi cam kết đưa công nghệ vào bối cảnh cho mọi người, từ những người bình thường đến những người giỏi kỹ thuật.

Chúng tôi cung cấp các lựa chọn quảng cáo bao gồm hiển thị banner, bài viết tài trợ, và đánh giá sản phẩm. Vui lòng xem chi tiết dưới đây:

Dịch vụ đăng bài

Dịch vụ Nội dung Phí dịch vụ
Đăng bài PR Nội dung bài viết khách hàng cung cấp 300.000đ/bài
Viết bài
  • Bài viết PR
  • Đánh giá sản phẩm
  • Nội dung theo dàn ý khách hàng cung cấp
1.000.000đ/bài

Liên hệ quảng cáo


Đăng bàiViết bài

Back to top button
Close