Công nghệ

Nâng cấp lên Reddit Gold bằng bitcoin

Phiên bản nâng cao (Reddit Gold) của diễn đàn trực tuyến Reddit cho phép bạn thanh toán bằng bitcoin để nâng cấp thành viên. Nhưng trong vài ngày gần đây, hình như phiên bản không quảng cáo của trang web này trông không giống như trước đây nữa.

Khi tôi đăng ký một tháng lên Reddit Gold thì chỉ có 2 tùy chọn thanh toán: PayPal hoặc thẻ tín dụng.

Không có tùy chọn bitcoin cho Reddit Gold.
ẢNH: REDDIT GOLD/CHỤP MÀN HÌNH

Một chủ đề thảo luận cách đây hai năm trong chuyên mục con của reddit cho thấy bitcoin là một lựa chọn thanh toán tại một thời điểm.

Bây giờ bitcoin rớt xuống dưới $8000 rồi, như thể nó đã vượt ra khỏi sự quan tâm của công chúng, Gần đây, một báo cáo cho thấy coindesk cũng đã thay đổi điều khoản dịch vụ thương mại của nó.

Để xác nhận trường hợp này, chúng tôi đã liên hệ với Reddit, người đã nhắc lại lời nhận xét của quản trị viên Reddit về những thay đổi của Coindesk và chút thay đổi nhỏ về thanh toán bitcoin sẽ có lại trang web.

Quản trị viên đã viết vào cuối tuần, “Thay đổi Coinbase sắp tới, kết hợp với một số lỗi liên quan tùy chọn thanh toán bitcoin đang ảnh hưởng đến việc mua hàng cho một số người dùng nhất định, dẫn chúng tôi loại bỏ bitcoin như là một phương án thanh toán.”

Không lâu nữa đâu bitcoin.

Comment here