Hướng dẫn

Hướng dẫn kích hoạt Windows 10 không cần product key

Windows 10 nhanh hơn các phiên bản hệ điều hành trước của Microsoft cùng với nhiều hiệu ứng đẹp mắt và tính năng bảo mật được nâng cao. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách kích hoạt Windows 10 mà không cần dùng đến product key.

Kích hoạt Windows 10

Bước 1: bạn truy cập vào đây
Bước 2: copy tất cả đoạn code trong đó vào new text document

Bước 3: lưu lại thành file batch, đặt tên là “win10.cmd”
Bước 4: chạy file batch với quyền administrator

Bạn sẽ thấy kết quả như dưới đây:

Sử dụng phương pháp trên có thể kích hoạt cho các phiên bản Windows 10 dưới đây:

 • Windows 10 Home
 • Windows 10 Home N
 • Windows 10 Home Single Language
 • Windows 10 Professional
 • Windows 10 Professional N
 • Windows 10 Education N
 • Windows 10 Enterprise
 • Windows 10 Enterprise N

Một số key cài đặt Windows 10 cho các bạn

 • Windows 10 Home: YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7
 • Windows 10 Home Single Language: BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT
 • Windows 10 Home Country Specific: N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD
 • Windows 10 Education: YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY
 • Windows 10 Pro: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

Một số product key Windows 10 khác cho các bạn

 • TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
 • W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
 • MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
 • DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
 • WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
 • Windows 10 Home Single Language: 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH
 • Windows 10 Home Country Specific (CN): PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR

Product key cho Windows 10 bản Pro

 • VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
 • W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
 • 6P99N-YF42M-TPGBG-9VMJP-YKHCF

Product key Windows 10 bản Enterprise

 • NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
 • PBHCJ-Q2NYD-2PX34-T2TD6-233PK
 • CKFK9-QNGF2-D34FM-99QX2-8XC4K

Comment here