MAC

Bạn có thực sự cần ứng dụng Bonjour trên máy tính của mình?

Bạn có thực sự cần ứng dụng Bonjour trên máy tính của mình?

Bạn muốn biết về phần mềm Bonjour từ Apple, và cũng muốn biết liệu có an toàn để loại bỏ…
Cloudd là gì, và tại sao nó chạy trên máy Mac?

Cloudd là gì, và tại sao nó chạy trên máy Mac?

Bạn có thể đã nhận thấy một cái gì đó có tên cloudd đang chạy trên máy Mac của bạn…
Back to top button
Close