Bạn có thực sự cần ứng dụng Bonjour trên máy tính của mình?

Bạn muốn biết về phần mềm Bonjour từ Apple, và cũng muốn biết liệu có an toàn để loại bỏ nó khỏi máy tính của mình? Bonjour là một phần mềm đi kèm với các hệ điều hành OS X của Apple và nó cung cấp một phương pháp chung cho các ứng dụng để […]

Cloudd là gì, và tại sao nó chạy trên máy Mac?

Bạn có thể đã nhận thấy một cái gì đó có tên cloudd đang chạy trên máy Mac của bạn trong khi sử dụng Activity Monitor. Bạn có nên lo lắng không? Nó là cái gì thế này? Quá trình này là một phần của macOS, và có liên quan đến iCloud. Quá trình hôm […]