Không gian mạng

Từ khóa ‘delete facebook’ đã đạt mức cao sau 5 năm trên Google sau khủng hoảng Cambridge Analytica

[dropcap]N[/dropcap]hiều ngày sau khi tin tức cho rằng dữ liệu Facebook lại một lần nữa được sử dụng cho kế hoạch tranh cử, mọi người sang Google và tìm kiếm “Cách xóa hồ sơ của họ”.

Các tìm kiếm “delete facebook” tăng đột biến trong tuần này, khi thông tin về chương trình thu thập dữ liệu của Cambridge Analytica là mục tiêu chính. Thông tin mới từ Google Trends theo dõi mức độ phổ biến của một tìm kiếm nhất định so với các khoảng thời gian khác, cho thấy rằng, ở Hoa Kỳ, hiện nay có nhiều tìm kiếm “delete facebook” hơn bất kỳ thời gian nào khác trong năm năm qua.

Google Trends cho thấy mức độ phổ biến của một tìm kiếm nhưng không cho bạn biết có bao nhiêu tìm kiếm cho một từ khóa nhất định hoặc một cụm từ nhất định. Nhưng Google AdWords, giúp doanh nghiệp mua vị trí quảng cáo trong Tìm kiếm của Google cho số liệu cụ thể hơn. Theo AdWords, vào tháng 2, có khoảng từ 100.000 đến 1 triệu tìm kiếm “xóa facebook” ở Mỹ. Điều đó không bao gồm các thuật ngữ tương tự như “cách xóa tài khoản Facebook”, cũng có trung bình từ 100.000 đến 1 triệu tìm kiếm vào tháng trước.

Xóa tài khoản Facebook của một người là một quá trình nhiều bước ẩn sau trang Cài đặt, điều này giải thích tại sao mọi người tìm kiếm thông tin này.

Dữ liệu AdWords bắt đầu từ năm 2014 và số liệu của mỗi cụm từ đó sẽ giảm nếu bạn nhìn vào bốn năm qua, trung bình mỗi tháng từ 10.000 đến 100.000 tìm kiếm ở Hoa Kỳ.

Nói cách khác, rất nhiều người Google thông tin này mọi lúc, nhưng một lượng lớn đặc biệt bắt đầu tìm kiếm sau khi tin tức Cambridge Analytica bùng nổ. Điều đó không vẽ nên một bức tranh đẹp cho Facebook vốn đã gặp rắc rối với người sử dụng trước đây. Trên thực tế, vào cuối năm 2017, nó thực sự đã mất người dùng hàng ngày ở Hoa Kỳ và Canada lần đầu tiên và hơn bao giờ hết.

Giá cổ phiếu của công ty đã sụt giảm trong những ngày gần đây, một số lo ngại có thể làm tăng thêm hiệu ứng “bong bóng dot-com”.

Comment here