Công nghệ

Bản cập nhật mới của Gmail sẽ bao gồm các email tự hủy

Gmail sắp tới, được thiết kế lại có vẻ như sẽ có một số tính năng mới để bảo vệ sự riêng tư cho email của bạn.

Một trong số đó là tính năng email tự hủy. Sau khi cập nhật, bạn sẽ có thể đặt thời gian hết hạn cho email bạn gửi, sau một khoảng thời gian nhất định email đó sẽ tự hủy. Điều đó có nghĩa là chúng sẽ biến mất khỏi hộp thư đi và hộp thư đến của người nhận.

[crp]

Bạn cũng có thể gửi email trong “Chế độ bảo mật” để chặn người nhận chuyển tiếp, sao chép và dán, tải xuống hoặc in email.

Và bạn sẽ có thể tạo thêm một lớp bảo mật vào các email đặc biệt nhạy cảm – bạn có thể yêu cầu người nhận xác nhận danh tính của họ bằng mật mã (gửi đến điện thoại của họ) hoặc đăng nhập lần thứ hai trước khi xem nội dung.

Thiết kế lại của Gmail cũng sẽ có một số tính năng mới khác. Bạn có thể “Tạm ẩn” email để làm cho chúng biến mất khỏi hộp thư đến cho đến một thời điểm nhất định.

Bản cập nhật cũng dự kiến sẽ đưa ra cách trả lời thông minh và cách dễ dàng để truy cập các ứng dụng G-Suite từ trong Gmail. Google hiện chưa bình luận về chức năng email tự hủy này, tuy nhiên sẽ trong một thời gian ngắn nữa thôi.

Comment here