Công nghệ

Adobe Illustrator CC: Phần mềm vector không thể thiếu cho dân thiết kế đồ họa

Adobe Illustrator CC là một chương trình được sử dụng cả cho họa sĩ và các nhà thiết kế đồ họa để tạo ra hình ảnh vector. Những hình ảnh này sau đó sẽ được sử dụng làm logo của công ty, quảng cáo hoặc thậm chí công việc cá nhân, cả ở dạng in ấn và dạng kỹ thuật số.

Bản phát hành tháng 3 năm 2018 và tháng 10 năm 2017 của Illustrator CC (phiên bản 22.x)

Nhập tệp PDF Adobe nhiều trang

Tính năng mới trong bản phát hành tháng 3 năm 2018

Giờ đây, bạn có thể sử dụng lệnh Mở để nhập một tệp Adobe PDF đa trang vào Illustrator. Sử dụng hộp thoại Tùy chọn Import PDF để liên kết hoặc nhúng một trang, một dải trang hoặc tất cả các trang của tệp PDF bạn đã chọn trong tài liệu Illustrator. Bạn cũng có thể xem hình thu nhỏ của trang trong hộp thoại này trước khi bạn nhập chúng.

Điều chỉnh kích thước điểm neo, tay nắm và hộp hiển thị giới hạn

Tính năng mới trong bản phát hành tháng 3 năm 2018

Bây giờ, Illustrator cho phép bạn kiểm soát kích thước của các điểm neo, tay cầm, và các hộp bounding. Bạn có thể tăng kích thước cho khả năng hiển thị và kiểm soát tốt hơn trong khi làm việc với màn hình có độ phân giải cao hoặc tạo ra các tác phẩm nghệ thuật phức tạp.

  1. Chọn Edit> Preferences> Selection & Anchor Display (Windows) hoặc Illustrator> Preferences> Selection & Anchor Display (macOS).
  2. Trong khu vực Điểm neo và vị trí cầm tay, di chuyển thanh trượt sang phải để tăng kích thước của các điểm neo, tay cầm, và các hộp bao quanh.
  3. (Tùy chọn) Để chỉ định hiển thị các tay cầm là chắc chắn hoặc rỗng, hãy chọn tùy chọn mong muốn.
  4. Nhấp OK.

Kết hợp dữ liệu bằng bảng Biến thể
Được nâng cao trong bản phát hành tháng 3 năm 2018

Sử dụng bảng Biến thể, bây giờ bạn có thể hợp nhất một tệp nguồn dữ liệu CSV với một tài liệu Illustrator để tạo nhiều biến thể của tác phẩm nghệ thuật của bạn. Ví dụ: thay vì tự chỉnh sửa đối tượng trong một khuôn mẫu, hãy sử dụng chức năng hợp nhất dữ liệu để tạo ra hàng trăm biến thể mẫu cho các bề mặt đầu ra khác nhau nhanh chóng và chính xác. Tương tự, bạn có thể thay đổi tên của người tham gia vào thẻ sự kiện hoặc thay đổi hình ảnh qua biểu ngữ và bưu thiếp trên web mà không phải làm lại tác phẩm nghệ thuật của bạn. Đơn giản chỉ cần tạo một thiết kế và sau đó nhanh chóng sản xuất các biến thể bằng cách nhập tên hoặc hình ảnh từ tệp nguồn dữ liệu của bạn.

Tạo các biến thể tùy chỉnh của mẫu thiết kế cho các dự án khác nhau, chẳng hạn như áp phích có thể in, biểu ngữ web và huy hiệu sự kiện, sử dụng bảng Biến thể.

Còn rất nhiều tính năng khác được trình bày chi tiết tại đây.

https://www.scribd.com/document/374807612/Adobe-Illustrator-CC-2017-Full-Crack-for-MAC-and-Windows-free-download

Comment here